Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1179
Grabÿonouicze. Rota, qua iurabit nobilis Mathias de Grabyonowÿcze habet venire et iurare ad proximos terminos particulares ad instanciam discreti Martini plabani de Mandre:

Tako mÿ etc. yaco czom wʃzal cztirzÿ
konÿe ywoʃz ÿcztirzy ʃle [yʃzekýrze]
(dwye) (ʃzyekÿrze) tom wʃzal wʃzapuʃzcze pana mego
naoczoʃznach a on rabÿ ynawoʃz
cladzÿe