Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1177
Vslodzino. Rota, qua iurabit nobilis Petrus de Vslodzino ad instanciam nobilis Johannis de Scoraczewo ad proximos termino particulares:

Tako mÿ pomoʃzÿ etc. yakom ya panu
Janowÿ nyeranczil zatrzy tczwyerthnye
rzÿ ÿʃza wyertel myary nowomyeʃth
ʃkyey marÿ wyrzchowathey