Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1174
Babino. Rotha, qua iurabit nobilis Thomislaus de Babino ad instanciam laboriosi Martini Mrosz ad proximos terminos:

Thako mý pomoʃzy bog etc. iako
then czlovyek nyeviʃzedl dobrowolnye
od (emnÿe) [pana thomiʃlawa wiʃzedzaw] wi
ʃzedzawʃzÿ zemʃzky vklad bąndancz
wmogem dzerʃzenÿą yviʃzedal rok
kromye gabanÿa