Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1173
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Philipus de Miloslawya ad instanciam Milay de ibidem ad proximos terminos particulares :

Tako mý etc. yaco ten czlowyek (Stanÿek ) chczal
[wza] wczaʃz oprawÿcz yako panowye
ʃcaʃzali ale mu wlodarz nyedal