Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 117
Testes Vasilli de Cromolice contra Luthognevo ibidem de Cromolice: primus Jacussius Conarrowski, Andral Gorzubski, Zauissius Conarowski, castellanus Moderski, dominus presbiter de Sdunowski, plebanus Põpõwski:

Taco gim p b + iaco to ʃwadczini
iaco vaʃil nevczinil gwaltu lu
thognevowi anigemv vecza
rozbil