Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1167
Szedlecz. Rota, qua iurabit Mroczek de Szedlecz ad instanciam nobilis Jacobi de Yelitowo ad terminos particulares proximos:

Tako mý etc. ÿako[m za] tý trzy grzÿwný
poʃzagu zaktorim tobye [y] raczil ti ʃza
tobýe zaplaczoný