Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1166
Zdzichouicze. Rota, qua iurabit Albertus Vidzga de Szdzichowicze ad instanciam strenui Andree de Gorka:

Tako etc. yakom ya czlowyeka nyewi
ranczil vpana yandrzeya nyewyrzanczil
napanʃkÿe ʃkaʃzanye