Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1165
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Derslaus familiaris nobilis Philipi de Miroslawya ad instanciam Nicolai opidani de ibidem:

Tako mý etc. ýako czom wʃzal dwoye koniy woʃz yʃzekyrą (tom) (wʃzal) (na) wpana philipowem
zapuʃcze wnyedzelnem nako[ʃ]pczu