Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1163
Vyanczka. Rota testium virtuose Vyanczcze erga wenerabilem dominum prepositum de Gosdowo:

Tako etc. yako tho ʃwadczą yako
pan laʃcz vidzerʃal zemʃką
dawnoʃcz trzý lata ypanÿ drugye
trzy lata nyepodnoʃzącz pogrodkow
ʃzyedzancz nawdowyem ʃtolczu