Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1162
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Taczali ad instanciam nobilis Milay super terminos particulares:

Tako mý etc. yakom ya wʃzal
... ([y]) (ywoʃzy) (yʃchekyre) nadzedzynye pana
philipoweÿ wʃzapuʃzcze ale nyena
pana Milayeweÿ yʃz tam [n] niczʃz
[nye] nyema