Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1161
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Milaý de Miloslawya ad instanciam Kyemla de Miloslaw:

Tako etc. yako[m ya] (moÿa) (czelacz) wʃzala dwa konya
yʃzwoʃzem kyemlÿ wmyloʃlawʃkÿch y
wkoʃzubyeczʃkÿch tu gdzeʃzmÿ zapowye
dzyeli ginÿm yʃzwým ludzem wnyedzyel
nich