Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1160
Miloslaw. Rota, qua iurabit strenuus nobilis Milaÿ de Miloslawya ad instanciam kmethonis Martini de Psari — — —

ya Tho etc. yakom yatego czlowye
ka nye[p]puʃczil ale poʃzedl othemye
nyepoʃtampiwʃzÿ mÿ ʃzemʃkyego vk
ladu