Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1156
Starigrod. Rota testium nobilis Johannis de Starigrod:

Tako mý pomoʃzý etc. yako ta
droga nyebila przeʃrole ÿprzeʃz
lankÿ [ol] hot etrzÿdzeʃczy lat
vidana do thwego mylina
ale yako ʃtara dawna myedzi
kopcze graniczamÿ