Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1153
Bloszeyewo. Rota, qua iurabit nobilis Visota de Broszeyewo (!) ad instanciam providi Johannis Tatak de Bnin:

Tako mÿ etc. yakom ÿa wti czaʃʃy
gyediʃzmy (ocza) (mego) paniczy obʃilal (y) (woʃznÿm) nemyal
conÿ dacz napanʃkye ʃcaʃzanye boʃz
mygye vibil [w] gwaltem ʃzmego
clvcza anym tobye ʃzita bronil
zøcz