Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1150
Burczek. Rota, qua iurabit strennuus Burczek de Burczek (!) de Borzuyewo ad instanciam Derslai de Murzinowo:

yakom ya othtich pyenyądzÿ
platu nyewʃzal oth [rancom
dzyrʃkowÿ ] dzyerʃka ktorim
giʃcziny ʃzÿkal nagyego rą
koymach