Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1149
Voczechowo. Rota, qua iurabit nobilis Stanislaus de Woczechowo ad instanciam Nicolai Furis de Jaroczino super terminos particulares:

Tako my pomoʃzÿ etc. yako ten
czlowyek nyenal[a] onicz roleÿ
gorneÿ [nyʃz] poʃzemʃkýem vk
ladze