Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1147
Szyrkowo. Rota, qua iurabit virtuosa domina Heduigis de Szÿrkowo ad instanciam nobilis Jandrich et Nicolai de Strzessewo:

Tako mipomoʃzÿ bog etc. yako
czo gidą to gidą prawa gra
nicza yaʃz dzyeli Ruʃko aʃtStrze
ʃewo Strzeʃʃewʃkÿe nagedną
ʃtroną ... zayaʃda ...