Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1144
Comendor Poznaniensis: Rote, quibus iurabit dominus Michael comendor sancti Johannis ante Poznaniam ad instanciam Nikyek (!) familiaris domini Nicolai de Grabowo:

Tako my etc. yako niklewye
nyeʃzgynalo moým wgyecha
nim yednim idrugim tako dobre
yako ʃedm grziwyen aný
gemy comori dobite