Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1140
Alia:

yʃzem ya tobye nye ranczil zaczlowye
ka zapyacz czwyerczen rʃzy yʃza
aʃza oʃzmnacze groʃʃy