Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1132
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Milaý de Miloslawya ad instanciam nobilis Wincencii de Mroczký:

yakom ya thobye konya nye
wʃzal ktorim czÿ dal zaʃluʃbą
tedÿ kÿediʃz otemnye o othʃtal
kthoregoʃz myal wmnye rok
tako dobrego yako ʃzeʃcz grziwyen