Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1129
Miloslaw. Rota, qua iurabit Nicolaus Kyemla opidanus de Miloszlawÿa ad instanciam nobilis Milay:

Tako mÿ pomoʃzi bog etc. yakoʃz
pan Milay kaʃzal my zayacz ko
nye przedʃtodolą vkobyl ale nye
nalancze