Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1128
Miloslaw. Rota, qua iurabit nobilis Philipus de Miloslawya ad instanciam nobilis Milaÿ de ibidem ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ pomoʃzy bog etc. yakom
ya nye(dal) [wʃzal] kamye[nya] (dal) panu
Milaÿewÿ [an] (wʃøcz) anim go kaʃzal
wloʃzicz napod przeʃzgyego voleý