Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1126


yako mÿcolay yarcowÿcz nyebil wdzerʃze
niu teÿ czaʃzczi pyotroweÿ oth tich lath
yako yanowÿ Brudzewʃkyemu wʃzda
no


Brudzewo. Testes pro parte nobilis Kyelcz de Brudzewo ad instanciam nobilis Nicolai Yarkowycz: primus Bronissius de Gorinino, secundus Stephanus de ibidem, tercius Sandiuogius de ibidem, quartus Drogoslaus de Wangri, quintus Andreas de Coszarzewo, sextus Nicolaus Drumla de Sobyeszyrznye.