Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1125
Rota, [qua iurabunt testes] testium subscriptorum:

Tako mÿ pomoʃzý etc. yako mÿcolaÿ
yarkowÿ nebil wdzerʃzenim [v] othtich
lath yako yanowÿ brudzewʃkyemu
wʃzdano czaʃzczÿ pyotroweÿ