Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1122
Babino. Rota, qua iurabit nobilis Thomislaus de Babino ad instanciam virtuose Margarethe de Starczinowo ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yakom ya nye
poʃziczil vpanye ʃtarczinowʃkye
y dzyeʃzanczy grzywyen ʃrzebra
aným nanye liʃta dacz [nal]
myal