Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1120
Birzglino. Rota, qua iurabit nobilis Johannes de Birzglino ad instanciam strenui Johannis de Wrzessnya ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yakom ya thobye nye
wynowat trzech grziwyen kthore
trzigrzÿwnÿ tobyem myal oddacz
dabyną