Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 112
Stanislaus de Scõpe ducit testes pro nobilitate contra Jacobum de Staw: Petrus Bodzoporowski, Stanislaus ibidem, Mathias et Johannes de Clandowo fratres, Domeczco de Staw, Laurencius ibidem:

Taco nama p b + iaco ʃtaʃʃek
geʃt naʃʃ brath ynaʃʃa cri y naʃʃ
clenoth ... Taco nam
p b +
iaco ʃwadczimi iaco ʃtaʃʃek
geʃt pravi ʃlachczicz