Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1115
Szmÿecziszka. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Paulus Gysziczskÿ de Smyecziska ad instanciam nobilis Pauli de Yeszora ad proximos terminos:

Tako mÿ pomoʃzi etc.
yakom ya czlowyeka pawlowego [Sim] Simna prathwy nyeʃadzal wklodą
anÿgo vmnÿ ʃzpanÿczi nyeʃzaʃtal
wʃzmyecziʃkach nadzyedzinye vklo
dzye