Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1114
Szmÿecziszky. Rota, qua iurabit venerabilis dominus Paulus scolasticus Cracoviensis de Sznyecziska ad instanciam nobilis Simonis kmethonis de Yeszora:

Takomÿ pomoʃzi [y] bog etc. yeʃzem
ya nyekaʃzal dacz pyanczinacze ran
Simonowÿ zyeʃzor anym go kaʃzal
bicz aný wlenczuch ʃadzacz aný
klodowacz ...