Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1112
Jezora. Rota, qua iurabit nobilis Paulus de Yeszora ad instanciam nobilis Stanislai de Rogalino:

Takomi pomoʃzy bog etc. yakom ia tobye
nyeranczil za Dobyeʃlawa Rogalinʃkýe
go yʃze myal zlomÿcz ploth yuʃucz
trzý kopcze tu gdzye gyednacze oʃzna
myonali