Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1111
Myeczewo. Rota, qua iurabit nobilis Jacussius de Myeczewo ad instanciam nobilis Dosz de Rogalino ad proximos terminos particulares:

Takomi pomoʃzi etc. yakom ya thobye
nyeranczil [yʃz mano oʃznamyonacz gra
nycze myedzÿ dobyeʃlawem a mye
dzi ʃtaniʃlawem ] zaʃznamyonanye
(grany) gyedno yako gyednacze ʃzkaʃzali