Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1110
Gorka. Rotha, qua iurabunt testes strenui Luce de Gorka ad instanciam [nobilis] strenui Johannis de Bnin, gladiferum Poznaniensem:

Tako nam pomoʃzy bog etc.
yako Czoʃz pan lucas vczinil mlin
nakrzinkach tim podnyeʃzenim
vodi zemÿa przedpogrodkamÿ
anÿ podpogrodkamÿ a nÿ pogrod
kamÿ gemu [po] ʃcodi nÿeuczinil
vogrodzyech vʃtodolach vlankach
[v] ywpaʃthwýʃkach anÿ vleʃze
tim podnyeʃzenim vodi