Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 111
Testes Alberti de Falicouice contra Vincencium ibidem de Falicouice: Stanislaus ibidem solus debet iurare sicut sex:

Taco mu p b + iaco ʃwaczi ʃczo
ranyl voyczech vѻczencza to
gy ranil gego poczѻtkem
iʃgi pirzwey camenem vderzil