Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 44 Numer roty: 1108
Gora. Rota, qua iurabit strenuus Albertus de Gora ad instanciam strenui Andree de Starkowyecz ad proximos terminos particulares:

Takomi pomoʃzi etc. yakom ʃthobyą
nyeʃmowyl yʃzemczÿ myal wroczicz
dzyedziną dambyecz thedi kyedi bý
mÿ wroczil pyenyandze