Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1436 Pisarz: 44 Numer roty: 1106
/Rota, qua iurabit // nobilis Vincencius /...// ad instanciam Heduigis /...//er/...//yerza post Penthecosten. Proximus terminus post Penthecosten:

yʃem neyeʃedl wpanyey dom
yaduiʃzin [z] ʃamotrzecz ʃtako do
brim yakom ʃam aʃzeʃczą
podleyʃzich ÿnyewʃzal gýý ʃrzebra pyenyandzy yginich
rzeczÿ tako dobrich yako
[dwadzeʃza] grziyen czterdzeʃczy.