Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 44 Numer roty: 1101
Jaroczino. Nota: strenuus Mathias de Jaroczino habet aducere Johannem Zamblinskÿ ad instanciam virtuose Heduigis de Syrkowo ad proximos terminos particulares, qui iurare debet:

Tako mÿ [mv] pomoʃzi etc.
yako [m] czom ʃzayal polczwarthy copi do
bithka a dzyewyancz koʃz tom ʃzayal naya
roczinÿe wmego pana Scodzye