Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 110
Testes Grziboni contra Mathiam de Parussowo: Mathias et Philippus de Grzibowo, Janussius ibidem, Jacobus Parvus ibidem, Petrus ibidem, Vodka ibidem:

Taco gym p.b. + iaco ʃwadczimi
iaco Moderʃki rѻczil grzibowi
zaplaʃcz zactrzi grziwi yzaʃuk
nѻ, ʃczobiʃѻ neʃromala me
dzi panami