Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 11
Zauisza de Wrzesna ducit testes contra Adream de Choczicza: primus Petrus de Staw, Bartholomeus ibidem, Jacobus de Gunicze, Johannes de Scampe, Janusz ibidem, Vlosczibor de Malczewo:

+ Jaco to ʃwaczczimi
Jaco Andreÿ mal zauiʃzi pol Choczicze
wzdacz ...