Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 44 Numer roty: 1099
Szadek. Rota, qua iurabit nobilis Audreas de Szadek cum suis sex testibus ad instanciam nobilis Fricz de Jutrossin, solus super decem marcas et secundus super viginti etc., quid superesset metsextus in crastino ante merdiem:

Takomi etc. ÿakom ÿa ʃzcod(e)zýen dzýeʃzacz
grzywem ... Tako nam pomoʃzÿ
yako pan yandzeÿ ʃcod(e)zen [dzyenʃzacz Grzywy]
dzyewandzczdzÿeʃzad grzÿwyen orankoýmʃth
wo [cz] czo mu ranczil zapana maczyeÿa
yarothʃkÿego