Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 44 Numer roty: 1096
Byrzglino. Rota, qua iurabit nobilis Johannes de Byrzglino contra nobilem Albrzyk de Wÿsnyewo ad proximos terminos particulares — — —:

Takim pomoʃzÿ etc. yakom thobye nye
ranczil zadwye grzywnye zaʃthraw