Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1095
Gorka. Nobilis Janussius de Gorka contra Katherinam de Goluthowo iurabit ad proximos terminos. Terminus peremptorius.

Thako mÿ pomozy bog yako thego ko
na czʃzom [on] on zazalowal nye dalem
go dla ʃluʃby ʃoltiʃʃkye yako
ʃʃedm grzywyem a ny umye v
marl a nym go othney przyyal