Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1093
Goluthowo. Rotha, qua iurabit nobilis Katherina de Goluthowo contra nobilem Janussium de Gorka ad proximos terminos particulares.Terminus peremptorius.

Thako mÿ pomozÿ bog etc. yakom nye
kazala wthwem gumnye broga ʃʃmloczicz
yako ctirzy grzywny any thego vzyth
ka mam