Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1091
Rota, qua iurabit honorabilis Andrzich de Pyglowicze contra nobilem Margaretham pro equis, quos Albertus Romyeyessky exfideiussit — — —

Thako my pomozy bog etc. yze thy
konye ktore woczech ronÿeyewʃʃky
wyranczyl thym wzal wʃwem pra
wem zapuʃʃcze