Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1090
Rota, qua iurabit nobilis Andreas Srokossz de Wangri contra nobilem Margaretham Nicolai de Phalicowicze:

Thako nam pomozy bog etc. [yʃz tho
ʃʃ] yako tha czaʃcz [czʃzom ya] kupylem
v katharzÿnÿ za ʃzeʃczdzeʃʃanth
grzÿwyem y za trzy y zawyardunk