Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 109
Manek Placzcowski ducit testes contra kmethones de Slupy. Unus iurabit, qui interfuit:

Taco
b p + iacom przitem bil dze
manek neʃluboval zato zito
tym ludzem naʃlupy dze vnego
ʃpolu orali