Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1089
Budzilowo. Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Budzilowo contra Petrum fratrem suum de Budzilowo ad proximos terminos particulares:

Thakomy pomozy bog yʃwanthy krzyʃz yakom
ya thobye nyekazal wʃancz pyenyanda vpana
mylaya na pogrzeb occza mego