Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1086
Rota alia, qua iurabit nobilis Pyotrumyla de Nadarszicze ad instanciam Thomislai de Nadarszicze:

Thakomÿ pomozy bog yʃwyâ
thy krzyʃz yakom ya nyekaʃzala zaoracz
rowa Andrzeyewÿ manʃzu ʃwemu ʃza
mowthoru