Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1085
Rota, qua iurabit nobilis Pyotrumyla de Nadarszicze ad instanciam nobilis Thomislai de Nadarszicze:

Thakomÿ pomozÿ bog y ʃwyâ
thÿ krziʃz yako czʃzo moÿ manʃz Andrzeÿ
zegnal zlanky tho nyemoya kanʃz