Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1084
Testes pro parte Pauli de Yessora ad instanciam magnifici domini Petri de Bnyn, castellani Gneznensis: primus nobilis Albertus de Romÿeyewicze, secundus Paulus olim de Sczithnikÿ, tercius Jacobus de Slachczino, quartus nobilis Johannes de Czarthky, quintus nobilis Petrus de Szolcza, sextus nobilis Nicolaus de Czarthky — — — Rota testium suprascriptorum:

Thako nam pomozy bog
y ʃwyanthy krzyʃz yakotho ʃwyathczÿmy yako
pauel yeʃʃyerʃky nyevʃzypal kopcza naroʃznego
nowego na blocze nyʃly then ponawyani ktho
ri ʃztharadawna byl vʃzypan