Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1083
Rota, qua iurabit nobilis Derslaus de Murzyno feria tercia terminorum particularium ante meridiem ad instanciam nobilis Dominici de Yessewo:

Tha[mo]
ko mÿ pomozÿ bog yʃwanthÿ krzyʃʃz yakom
ʃya nye zobyanzal konya placzicz napoli yʃzkod
ktoreʃz ʃkodÿ byli oth pana boguʃʃa ʃzpirzchna